Промо код SHOP10 изтича след:
00
Дни
22
Часа
22
Минути
06
Секунди
Промо код SHOP10 изтича след:
00
Дни
22
Часа
22
Минути
06
Секунди
Категории
Профил
Услуги
Мъжки
Дамски
Детски
Нови
Разпродажба

Как да изберете правилния размер

Вариант 1 (най-лесният)

Вижте кой е размерът от етикета на Вашите обувки. Ако например обувките Ви са Пума и Вие сте избрали при нас също модел на тази марка, препоръчаваме да изберете същия размер като на Вашите. Ако сте избрали при нас различна марка от Вашите обувки, тогава е най-добре да се ориентирате по дължината на стелката.

Почти всички марки оставят данни върху етикета за дължината на стелката в сантиметри. Просто сравнете какво пише на Вашия етикет с информацията, която ние сме оставили към всеки модел от падащото меню за избор на размер. Ако Вашите обувки са Адидас е малко по-специфично защото на етикета Ви трябва да гледате секция JPN, като там данни са в милиметри. Например ако там пише 275 това означава, че стелктата Ви е 27,5см.

Важно е да знаете, че марките имат разлика по между си. Например размер 43 на Пума е с дължина на стелката 28см., а размер 43 на Nike е с дължина на стелката 27,5см. Това означава, че ако носите размер 43 на Nike и в момента желаете да поръчате от нас Пума, тогава би следвало да изберете 42,5 защото този размер е с дължина на стелката 27,5см.


Вариант 2

Измерете дължината на стелката на Вашите обувки. Ако измерената от Вас стелка от край до край е 28см. това означава, че при нас трябва да изберете размер с дължина на стелката 27,5см. Това е така защото ние поставяме дължината на стелката към всеки размер от информацията на етикета, а не я мерим. Производителя винаги оставя препоръчителен аванс от около половин сантиметър с цел максималем комфорт за крака. Когато на етикета на едни обувки пише 27,5см., при реално измерване на стелката тя ще бъде около 28см.


Вариант 3

Измерете дължината на стъпалото си на бос крак. Поставете на земята бял лист хартия и внимателно очертайте формата на крака си.  Напревете това и за двата крака. След това измерете очертанието в права линия от края петата в средната част към края на най-дългият Ви пръст. Препоръчително е да правите това късния следобед или вечерта защото сутрин крака е отпочинал. Вземете в предвид мерките от по-дългото стъпало защото стъпалата на левия и десния крак винаги имат разлика. Към размера, който сте получили прибвате половин или един сантиметър с цел максимален комфорт за крака Ви. Например ако сте измерили по-дългото си стъпало 28см., тогава би трябвало да изберете при нас размер с дължина на стелката 28,5см. или дори 29см.ВАЖНО!!! За Ваше спокойствие изпращаме всички поръчки с опция за тест и преглед преди плащане. Ако все пак има проблем с размера или модела, който сте избрали, винаги може да върнете обувките веднага на куриера без да плащате за тях, или в 30 дневния срок, но без да сте ги носили навън.


Таблици с размери

Всеки производител използва различна мерна система. За това и тук ще намерите точните размери на Вашите любими марки оригинални маратонки adidas, Puma, Reebok, Supra и Asics.HOW TO CHOOSE THE RIGHT SIZE


Option 1 (the easiest)

Check the size on the label of your shoes.  For instance, if your shoes are Puma and you have chosen a model of that brand in our store, we suggest you pick the same size as yours.  If you have chosen a different brand from your shoes, then you better make your choice based on the length of your insole.

Almost all brands give details on the labels about the length of the insole in centimeters.  Just compare the information on your label to the information which we have provided for each branch in the drop-down menu for choice by size.  If your shoes are adidas, the approach is a bit more specific and you need to check the section JPN on your label, which provides details in millimeters.  For instance, if it says 275, this means that your insole is 27.5 cm in length.

It is important to note that the brands differ between each other.  For instance, size 43 for Puma has an insole, which is 28 cm in length, while size 43 for Nike has an insole, which is 27,5 cm in length.  This means that if you wear size 43 for Nike and wish to order Puma from us, you should choose size 42,5, because the insole for this size is 27,5 cm in length.

Option 2


Measure the length of the insole of your shoes.  If the insole you have measured end-to-end is 28 cm, this means that you need to choose a size with a 27,5-cm insole in length at our store.  This is the case as we give the length of the insole for each size based from the information on the label, instead of measuring it.  The manufacturer always leaves a a recommended extra half centimeter of footroom to ensure maximum foot comfort.  When the label of the shoes says 27,5 cm, the measured insole will be about 28 cm.

Option 3


Measure the length of your bare foot. Place a white sheet of paper on the floor and carefully draw a line around the shape of your foot.   Do this for both feet.  Then measure the shape in the straight line from the end of the heel midway to the end of your longest toe.  It is recommended that you do this in the late afternoon or in the evening because feet are rested in the morning.  Take into account the measurements of your longer foot because the right and left foot always differ in length.  Add half a centimeter to the measured size or one centimeter for maximum foot comfort.  For instance, if you have measured your longer foot at 28 cm, then in our store you need to choose a size with an insole of 28,5 cm in length, or even 29 cm.


IMPORTANT!!! For your comfort, we send all orders with an option for review and test before payment.  If there is still any problem concerning the size or model you have picked, you can always return the shoes immediately to the courier without paying for them, or within 30 days, on condition that you have not worn them outdoors.


Size chart


Each manufacturer uses a different size system. This is why you can find the 
accurate sizes for your favourite brands of original adidas, Puma, Reebok, Supra and Asics trainers.