Само
Оригинални
Стоки
logo

Програма лоялен клиент

Скъпи приятели, :)


Както знаете ние винаги се стремим да предложим за Вас само най-добрите модели на Оригинални Маратонки на възможно най-достъпните цени.


Поради големия брой запитвания с огромна радост искаме да Ви съобщим, че нашата програма Лоялен клиент е вече факт!


Създадохме тази програма, защото сме Ви изключително благодарни за това, че сме заедно вече толкова дълги години. Само и единствено благодарение на Вас ние съществуваме и затова решихме да се отблагодарим като Ви дадем възможност да получавате допълнителни отстъпки. Всичко е съвсем просто - когато правите нови поръчки ще се натрупва оборот във Вашия профил и колкото повече поръчки имате, толкова по-големи отстъпки ще получите.


Ето и простите, но важни условия, с които ще може да станете наш Лоялен клиент:


- задължително трябва да имате регистрация


- винаги трябва да сте логнати в профила си и да минавате през Кошницата когато правите нови поръчки


- когато достигнете най-високото ниво на отстъпка тя ще важи ЗАВИНАГИ


- профилите които вече са натрупали необходимия оборот директно започват да получават съответната отстъпка за новите си поръчки


- необходимият оборот за определената отстъпка може да бъде достигнат от една или няколко поръчки без значение на каква стойност е всяка от тях


- необходимият оборот може да бъде натрупан за неограничен период от време


- оборота се натрупва само върху поръчките със статус Изпратена


Нива на отстъпките:


ВИП 300 - при Изпратени поръчки на стойност от 300 лв. до 700 лв. Вие получавате 5% отстъпка от цените в червено за всяка следваща поръчка


ВИП 700 - при Изпратени поръчки на стойност от 701 лв. до 1200 лв. Вие получавате 7% отстъпка от цените в червено за всяка следваща поръчка


ВИП 1200 - при Изпратени поръчки на стойност над 1200 лв. Вие получавате 10% отстъпка от цените в червено за всяка следваща поръчка


* отстъпките ще се начисляват автомачично в Кошницата когато сте логнати в профила си и поставите продуктите в нея

* отстъпките не важат за продукти от секция Разпродажба, но от тях също ще се натрупва оборот

* отстъпките не могат да се комбинират с други видове отстъпки или промо кодове

* ShopSector.com си запазва правото да прави промени по горепосочените условия чрез промяна на информацията на тази страница


С пожелания за успешно пазаруване!

Поздрави от целия екип,

ShopSector.comCUSTOMER LOYALTY PROGRAM


Dear Friends,

As you are aware, we always aspire to offer you only the best models of original sports footwear at possibly the most affordable prices.

Due to the great number of requests, we are very happy to announce that our Customer Loyalty Program is already available!

We have created this Program because we are extremely grateful for so many years of loyal partnership.  We exist only thanks to you, so we have decided to express our gratitude by giving you the opportunity to get additional discounts.  All is quite simple - when you place new orders, you will accumulate turnover in your account and the more orders you have, the higher discounts you get.

Here are the simple yet important rules that you need to meet to become our Loyal Customer:

- you must register an account on our website;

- you must always be logged in your account and check out with your Shopping Cart when you place new orders;

- once you reach the highest level of discount it will be applicable for an INDEFINITE period of time;

- the accounts that have already accumulated the necessary turnover directly start receiving the respective discount for their new orders

- the turnover necessary for the respective discount can be reached by one ore more orders regardless of the amount of each of them

- the required turnover can be accumulated for an indefinite period of time

- the turnover is accumulated only on orders with status "Dispatched"

Discount levels:

VIP 300 - for Dispatched orders from BGN 300 to BGN 700  You get 5% off the prices in red for every upcoming order

VIP 700 - for Dispatched orders from BGN 701 to BGN 1200 You get 7% off the prices in red for every upcoming order

VIP 1200 - for Dispatched orders above BGN 1200 You get 10% off the prices in red for every upcoming order


*The discounts are accrued automatically in the Shopping Cart when you log in your account and add products in it.
*The discounts are not applicable for products in the SALE Section, yet they will be added in to accumulating turnover.
*The discounts cannot be combined to other types of discounts or promo codes.
*ShopSector.com reserves its right to make changes in the above conditions by making changes in the information on this page.

Wishing you successful shopping!
Best regards from our team,
ShopSector.com